Team

De logopedisten van Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Justine Bots

Logopedist en praktijkhouder

- Behandeling van (zeer) jonge  

  kinderen met spraak- en/of

  taalproblematiek, werkt o.a. met  

  PROMPT interventie [1 en 2]

- Gespecialiseerd stemtherapeut:  

  stemstoornissen, (spreek-)  

  ademproblemen (copd),

  hyperventilatie, beroepssprekers,

  theater, zang, roeptraining voor

  sporters, genderdysfonie,  

  verstaanbaarheid, bedrijfsleven, 

  voice-over, werkt o.a. met: Pahn,

  EVT level 1 en 2, Laryngeale

- Manuele Fascilitatie [LMF], Lax Vox

justinebots@lprz.nl

 

Anne Vergunst

Algemeen logopedist en praktijkhouder

- Behandeling van kinderen met  

  spraak- en/of taalproblemen

- Behandelingen spraakafzien

- Behandeling stotteren 

anne@lprz.nl

 

Marloes Rijken

Algemeen logopedist en praktijkhouder

- Behandeling van kinderen met    

   spraak en/of taalproblemen 

- Behandeling lees- en  

  spellingsproblemen

marloes@lprz.nl


Jessica den Boer

Algemeen logopedist

- Behandeling van kinderen met  

  spraak en/of taalproblemen 

- Behandeling OMFT (behandeling  

  afwijkende mondgewoonten,  

  slikken en slissen)

jessica@lprz.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Eline Verkaik

Algemeen logopedist

- Behandeling van kinderen met

  spraak- en/of taalproblemen

- Behandeling lees- en  

  spellingsproblemen

eline@lprz.nl

Pieter van Breugel

Algemeen logopedist 

- Stemtherapie: werkt o.a. met

  Pahn, EVT level 1 en 2, Laryngeale

  Manuele Fascilitatie, Lax Vox en  

  zangoefeningen

- Zanger (conservatorium voltooid)

pietervanbreugel@lprz.nl