Spraak


Wat is spraak?

 

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken.
Binnen de logopedie heeft spraak te maken met de besturing van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van klanken.
Wanneer iemand problemen heeft met de spraak is deze soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving.

Bron: NVLF

 

Meer informatie

Afwijkende mondgewoonten

Nasaliteitsstoornissen

Slissen en lispelen

Stotteren

Broddelen

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Verbale apraxie

Vertraagde spraakontwikkeling

Vertraagde spraak en taal

Dysartrie (met info over ALS en de ziekte van Parkinson)