Extra

 

Op deze pagina vindt u informatie over openingstijden, privacyregels, vergoedingen, klanttevredenheidsinstrumenten en klachtenreglementen.


Openingstijden

 

Maandag 08.25 - 16.45
Dinsdag 08.25 - 16.45 
Woensdag 08.25 - 16.45
Donderdag 08.25 - 16.45
Vrijdag

08.25 - 16.45

Er kan worden afgeweken van deze openingstijden. Tijdens basisschoolvakanties kan een praktijk en/of locatie gesloten zin.

Bereikbaarheid

 

Uw behandelend logopedist heeft een eigen mobiele telefoonnummer waarop zij bereikbaar is op haar werkdagen. Voor het annuleren of verzetten van een afspraak kunt u haar een whatsappbericht sturen of bellen. U dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Bij een te late afmelding zijn wij helaas genoodzaakt 25 euro in rekening te brengen, dit bedrag wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen. 


Tarieven

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

 

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed. Volwassenen betalen mogelijk een deel van de behandelingen zelf via het eigen risico.

Het is belangrijk dat de naam van de verzekeraar en het verzekeringsnummer bekend zijn bij de logopedist. Indien u van verzekeraar verandert, dient u dit te melden bij de logopedist.

Behandelingen voor dyslexie en behandelingen met een hoofdzakelijk pedagogisch of maatschappelijk karakter worden niet vergoed.

 

Richtlijn betalingsvoorwaarden (NVLF januari 2015)

 

Tarieven logopedie 

 

€45,53 = Reguliere individuele zitting     

€91,06 = Eenmalig logopedisch onderzoek

€91,06 = Overleg met derden (niet door verzekeraar vergoed)

€91,06 = Verslaglegging aan derden (niet door verzekeraar vergoed)


Klanttevredenheid

 

Wij hechten veel waarde aan een goede ervaring voor u of uw kind als onze cliënt. Uw mening is hierin van essentieel belang. Via meetbureau QDNA sturen wij u daarom een ervaringsenquête toe. 


Klachten

 

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de cliënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

 

Heeft u klachten over het logopedische behandeltraject? Bespreek dit dan eerst met uw behandelend logopedist. Als uw logopedist niet weet dat u ontevreden bent, dan kan hij/zij de klacht niet oplossen. U kunt zich ook richten tot een van de praktijkhouders.

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici terecht.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid volgt deze klachtenregeling. 

Informatie over deze klachtenregeling kunt u in de wachtkamers vinden en kunt u hieronder downloaden.

 


Privacyreglement

Download
Privacyreglement LPRZ.pdf
Adobe Acrobat document 188.7 KB