Extra


Tarief

Vergoeding door de zorgverzekeraar

 

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt volledig vergoed mits er aan het begin van de behandeling een verwijsbrief van de huisarts/specialist is overhandigd aan de logopedist. Volwassenen betalen mogelijk een deel van de behandelingen zelf via het eigen risico.

Het is belangrijk dat de naam van de verzekeraar en het verzekeringsnummer bekend zijn bij de logopedist. Indien u van verzekeraar verandert, dient u dit te melden bij de logopedist.

Behandelingen voor dyslexie (leesblindheid) en behandelingen met een hoofdzakelijk pedagogisch of maatschappelijk karakter worden niet vergoed.

 

Afmelden

 

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Als er niet opgenomen wordt, kunt u de afmelding inspreken op het antwoordapparaat. Bij te late afmelding zijn wij helaas genoodzaakt 25 euro van de besproken tijd in rekening te brengen. Dat bedrag wordt niet door uw verzekering vergoed. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen.

 

Richtlijn betalingsvoorwaarden (NVLF januari 2015)

 

Tarieven logopedie volgens de NZA 2016

 

€40,53 = Reguliere individuele zitting     

€81,06 = Eenmalig logopedisch onderzoek

€81,06 = Overleg met derden (niet door verzekeraar vergoed)

€81,06 = Verslaglegging aan derden (niet door verzekeraar vergoed)


Klachten

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de cliënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

 

Heeft u klachten over het logopedische behandeltraject? Bespreek dit dan eerst met uw behandelend logopedist. Als uw logopedist niet weet dat u ontevreden bent, dan kan hij/zij de klacht niet oplossen. U kunt zich ook richten tot een van de praktijkhouders.

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici terecht.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid volgt deze klachtenregeling. 

Informatie over deze klachtenregeling kunt u in de wachtkamers vinden en kunt u hieronder downloaden.