Mijn naam is Solvée Vermeulen.

Van september 2021 tot en met maart 2022 heb ik stage gelopen bij Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid. Nadat ik mijn stage positief heb afgerond ben ik blijven werken.

 

Ik vind logopedie zo'n mooi vak, omdat ik oog wil hebben voor het individu en hen wil helpen met het probleem waar zij mee zitten. Binnen de logopedie maken de vakgebieden taal en spraak mij het meest nieuwsgierig. Taal is overal om ons heen en ik vind het bijzonder hoe taal, verbaal en non-verbaal, gebruikt wordt. De ontwikkeling hiervan gaat niet altijd vanzelf en onderzoeken waar het probleem zit, is een uitdaging. Juist de interactie met kinderen en oog hebben voor het individu is iets dat mij aan het denken zet. Als de taal niet automatisch komt, wat kan ik daar dan aan bijdragen om hen te helpen. Verder sta ik ervoor open om veel te leren over de verschillende hulpvragen die voorkomen binnen de logopediepraktijk. 

maandag OBS de Akkers
dinsdag  PCBO de Willem van Oranje
donderdag Reineveld
vrijdag Reineveld